SAMAIDEN GROUP UMUM PENINGKATAN HASIL BAGI SUKU PERTAMA

Samaiden Group Berhad (“Samaiden”), pakar tenaga boleh diperbaharui (“RE”) yang terlibat terutamanya dalam kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentauliahan (“EPCC”) sistem fotovoltaik solar (“PV”) dan loji janakuasa mengumumkan bahawa bagi Suku Pertama berakhir 30 September 2022 (“S1 TK2023”), hasil meningkat 71.82% kepada RM40.77 juta berbanding RM23.73 juta yang dicatatkan pada S1 TK2022.

samaiden (2)

Bagi suku dalam tinjauan, Samaiden merekodkan peningkatan 19.90% dalam keuntungan sebelum cukai kepada RM3.28 juta berbanding RM2.74 juta pada suku yang sama tahun kewangan sebelumnya.

Untuk S1 TK2023, keuntungan selepas cukai mencatatkan pertumbuhan 18.02% kepada RM2.44 juta berbanding RM2.07 juta pada S1 TK2022.

Perkhidmatan EPCC menyumbang kepada kira-kira 99.63% daripada hasil Samaiden pada S1 TK2023. Perniagaannya yang lain ialah perundingan alam sekitar dan operasi dan penyelenggaraan.

Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden, Ir. Chow Pui Hee berkata,

“Prestasi kewangan pada suku yang ditinjau sebahagian besarnya disebabkan oleh peningkatan dalam bilangan projek serta nilai lebih tinggi daripada jumlah kontrak. Kami memandang positif pelancaran Dasar Tenaga Negara 2022-2040 pada September 2022 kerana ia menggariskan masa depan dan keutamaan utama bagi sektor tenaga pada tahun-tahun akan datang. Dasar itu akan meletakkan sektor tenaga sebagai pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi.

Kami juga digalakkan dengan pembukaan baharu permohonan kuota 600MW oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli di bawah inisiatif Program Kuasa Hijau Korporat (“CGPP”). CGPP menggunakan perjanjian pembelian kuasa maya untuk membolehkan penjualan tenaga boleh diperbaharui kepada pelanggan korporat pada harga yang dipersetujui bersama dan tempoh kontrak. Dan pemaju ladang solar berskala besar dan/atau penjana boleh mengambil bahagian dalam pasaran elektrik yang dikendalikan oleh Pembeli Tunggal melalui mekanisme New Enhanced Dispatch Arrangement (NEDA) dan perdagangan Sijil Tenaga Boleh Diperbaharui (REC) dan/atau sebarang atribut hijau.

Penggunaan sistem PV solar dan loji kuasa yang semakin meningkat oleh perniagaan yang berminat untuk mempercepatkan usaha mereka dalam inisiatif Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) juga akan memberi peluang kepada kami untuk menawarkan perkhidmatan EPCC kami untuk pemasangan sistem PV solar serta loji kuasa solar dan bukan solar. Kami akan terus memanfaatkan kecekapan dan pengalaman teras kami dalam menyediakan perkhidmatan hujung ke hujung untuk potensi PV solar dan projek bukan solar yang lain.”

Sejak permulaan TK2023, Samaiden telah memperoleh kontrak EPCC baharu dengan nilai gabungan kira-kira RM8.10 juta. Kemenangan kontrak baharu itu menjadikan buku pesanan tertunggak semasa kepada RM325.40 juta pada 30 September 2022 dan dijangka menyumbang secara positif kepada hasil dan keuntungan dalam tempoh tiga tahun akan datang.

MENGENAI SAMAIDEN GROUP BERHAD
Samaiden Group Berhad (“Samaiden”), melalui anak syarikatnya ialah pakar tenaga boleh diperbaharui (“RE”) yang diperbadankan pada tahun 2013, terutamanya terlibat dalam kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentauliahan (EPCC) sistem fotovoltaik solar (PV) dan loji kuasa. Aktiviti lain Kumpulan Samaiden termasuk penyediaan perkhidmatan perundingan TBB dan alam sekitar, serta perkhidmatan operasi dan penyelenggaraan (O&M).

Untuk maklumat lanjut, lawat samaiden.com.my.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: