LEON FUAT REKOD PENGHASILAN RM1.03 BILION BAGI TAHUN KEWANGAN 31 DISEMBER 2022

Bagi tahun kewangan dalam tinjauan, Kumpulan melaporkan keuntungan sebelum cukai (“PBT”) sebanyak RM36.92 juta, penurunan 78.6% berbanding RM172.85 juta untuk TK2021. Bagi TK2022, Kumpulan mencatatkan keuntungan selepas cukai (“PAT”) sebanyak RM29.54 juta, penurunan 78.3% berbanding RM135.98 juta untuk TK2021.

Kumpulan melaporkan hasil sebanyak RM238.15 juta untuk suku keempat berakhir 31 Disember 2022 (“Q4FY2022”), iaitu penurunan 6.3% berbanding RM254.21 juta yang dilaporkan untuk suku yang sama tahun kewangan sebelumnya (“Q4FY2021”).

Bagi S4TK2022, Kumpulan mencatatkan kerugian sebelum cukai sebanyak RM7.49 juta berbanding dengan PBT sebanyak RM38.61 juta yang didaftarkan untuk S4TK2021 manakala kerugian bersih sebanyak RM5.14 juta dilaporkan untuk S4TK2022 berbanding PAT sebanyak RM29.09 juta yang direkodkan untuk Q4FY2021.

Bagi suku dalam tinjauan, segmen dagangan menyumbang 32.7% kepada hasil manakala segmen pemprosesan menyumbang 67.2%.

Calvin Ooi Shang How, Pengarah Eksekutif Leon Fuat berkata,

“Walaupun terdapat peningkatan dalam hasil bagi TK2022 disebabkan oleh peningkatan hasil bagi kedua-dua segmen dagangan dan pemprosesan Kumpulan, margin keuntungan kasar menurun kira-kira 14.8 mata peratusan berbanding TK2021 dan itu telah memberi kesan kepada keseluruhan keuntungan kasar (“GP”) Kumpulan, yang menurun 58.8% kepada RM91.26 juta. GP keseluruhan juga terjejas oleh inventori yang diturunkan sebanyak RM12.93 juta berbanding RM0.37 juta untuk TK2021 kerana inventori tertentu diukur pada anggaran nilai boleh direalisasi bersihnya.”

“Kumpulan akan terus mengembangkan capaian pasaran dengan memanfaatkan asas pelanggannya yang pelbagai yang terdiri daripada perusahaan kecil-sederhana (“PKS”) merentasi pelbagai industri. Kami kekal berhati-hati terhadap unjuran 2023 walaupun momentum pertumbuhan ekonomi domestik pada 2022 kerana eksport menghadapi masalah sementara landskap operasi terus terjejas oleh tekanan inflasi dan ringgit yang lemah, yang turut menjejaskan PKS. Kami akan terus mengambil langkah proaktif yang diperlukan untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi kami.”

Mengenai Leon Fuat
Leon Fuat Berhad (‘Leon Fuat’ atau Kumpulan’) terlibat terutamanya dalam perniagaan perdagangan, pemprosesan dan/atau pembuatan (secara kolektif dirujuk sebagai “pemprosesan”) produk keluli, pengkhususan dalam produk keluli bergulung panjang dan rata.

Aktiviti perdagangan Kumpulan terdiri daripada portfolio produk keluli yang luas, yang termasuk produk rata seperti gegelung, plat, kepingan, tiub dikimpal, dan paip, bahagian segi empat tepat dan persegi yang dikimpal, dan produk panjang seperti bar, rod, aci, bahagian, sudut, saluran dan tiub dan paip lancar.

Perniagaan pemprosesan Kumpulan adalah sinergi kepada operasi dagangan. Sebagai sebahagian daripada aktiviti nilai tambah Kumpulan, Leon Fuat menjalankan aktiviti pemprosesan dalam bentuk pemotongan, perataan, ricih, pemprofilan, lenturan, kemasan dan pengeluaran paip keluli yang dikimpal dan logam kembang.

Sebagai nama perniagaan yang mantap, Leon Fuat mempunyai portfolio pelanggan yang kukuh melebihi 3,000 dan mempunyai hubungan yang terjalin lama dengan pelanggan.

Untuk maklumat lanjut, sila layar www.leonfuat.com.my

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: