SAMAIDEN PINDAH PENYENARAIAN KE PASARAN UTAMA

Bursa Securities melalui suratnya bertarikh 27 Mac 2023, meluluskan pemindahan di bawah sektor “Produk & Perkhidmatan Industri”. Penyenaraian pemindahan akan berkuat kuasa dua hari pasaran selepas pengumuman kepada Bursa Securities pada tarikh pemindahan yang akan diumumkan kemudian.

Berhubung dengan pemindahan penyenaraian itu, Samaiden telah memenuhi keperluan keuntungan di bawah Garis Panduan Ekuiti SC di mana ia telah mencapai agregat keuntungan selepas cukai sebanyak RM32.59 juta dalam tempoh empat tahun kewangan lepas dan keuntungan selepas cukai sebanyak RM11.93 juta untuk tahun kewangan terkini.

Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden, Ir. Chow Pui Hee berkata,

“Kejayaan pemindahan Samaiden ke Pasaran Utama adalah bukti kekuatan perniagaan kami dan rekod prestasi projek EPCC yang telah kami siapkan. Kami akan terus memanfaatkan kepakaran RE kami dalam sistem PV dan loji kuasa untuk mencari lebih banyak projek apabila perniagaan dan organisasi lain bergerak ke arah operasi yang lebih mampan. Kami juga digalakkan oleh inisiatif kerajaan yang menjadi pemangkin kepada pembangunan industri TBB di Malaysia dan yang membolehkan kami mengambil bahagian sebagai pelabur.

Penyenaraian di Pasaran Utama bukan sahaja mencerminkan skala operasi semasa Samaiden tetapi juga akan membantu meningkatkan pengiktirafan dan minat pelabur dalam saham kami, terutamanya daripada pelabur institusi, yang seterusnya akan meningkatkan daya tarikan serta kebolehpasaran saham kami. Ia juga akan meningkatkan kedudukan dan kredibiliti kami di kalangan pelanggan, pembekal, sub-kontraktor, rakan perniagaan, jurubank dan pekerja yang kami telah berusaha keras untuk mengekalkan sejak penyenaraian kami di Pasaran ACE pada 15 Oktober 2020.”

Untuk maklumat lanjut, layari samaiden.com.my

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: