SAMAIDEN DARI PASARAN ACE KE PASARAN UTAMA BURSA MALAYSIA

Samaiden Group Berhad (“Samaiden”), pakar tenaga boleh diperbaharui (“RE”) yang terlibat terutamanya dalam kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentauliahan (“EPCC”) sistem fotovoltaik solar (“PV”) dan loji janakuasa dengan sukacitanya mengumumkan pemindahan keseluruhan modal saham terbitannya dan waran tertunggak daripada Pasaran ACE ke Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”) pada 31 Mac lalu.

Penyenaraian dan sebut harga bagi keseluruhan modal saham terbitan dan waran tertunggak Samaiden telah dipindahkan dari Pasaran ACE ke Pasaran Utama Bursa Securities berkuat kuasa dari 9 pagi pada 31 Mac 2023, menandakan selesainya pemindahan itu.

Untuk makluman, harga saham Samaiden dibuka pada 0.965 sen pada 31 Mac 2023.

Pengarah Urusan Kumpulan Samaiden, Ir. Chow Pui Hee berkata,

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (“SC”) dan Bursa Securities atas kelulusan pemindahan penyenaraian, dan memudahkan pemindahan saham dan waran tertunggak kami daripada Pasaran ACE ke Pasaran Utama. Bagi kami, ini adalah peristiwa bersejarah berikutan penyenaraian kami di Pasaran ACE Bursa Securities pada 15 Oktober 2020.

“Pemindahan penyenaraian Samaiden ke Pasaran Utama adalah bukti kerja yang dilakukan oleh semua orang dalam syarikat dan hasil pertumbuhan yang telah kami saksikan. Kami berhasrat untuk memanfaatkan status penyenaraian Pasaran Utama kami untuk mengembangkan kehadiran pasaran kami disokong oleh rekod prestasi projek EPCC yang telah kami siapkan sambil mencari peluang berdasarkan kepakaran tenaga boleh diperbaharui kami dalam sistem fotovoltaik dan loji kuasa untuk menawarkan perkhidmatan yang diperlukan oleh perniagaan dan organisasi untuk menerima pakai operasi yang lebih mampan.

Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pelabur, pelanggan dan rakan kongsi perniagaan yang telah menyokong kami sejak Samaiden ditubuhkan pada 2013 dan sejak penyenaraian kami di Pasaran ACE pada Oktober 2020. Sungguh mengkagumkan dapat berkongsi kejayaan ini bersama mereka dalam majlis fizikal di Galeri Penyenaraian Bursa Malaysia ini berbanding ketika kami disenaraikan di Pasaran ACE, yang dilakukan secara maya,”

Berhubung dengan pemindahan penyenaraian, Samaiden telah memenuhi keperluan keuntungan di bawah Garis Panduan Ekuiti SC di mana ia telah mencapai keuntungan disatukan teraudit selepas cukai yang boleh diagihkan kepada pemilik syarikat (“PAT”) sebanyak RM32.59 juta sepanjang empat kewangan terakhir. tahun dan PAT sebanyak RM11.93 juta untuk tahun kewangan terkini.

Untuk maklumat lanjut, layari samaiden.com.my

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: