ANEKA JARINGAN REKOD HASIL SEBANYAK RM42.98 JUTA BAGI SUKU KEDUA 2023

Bagi suku dalam tinjauan, Aneka Jaringan merekodkan keuntungan kasar RM0.40 juta berbanding kerugian kasar RM3.98 juta pada S2 FYE2022 manakala kerugian selepas cukai (“LAT”) Kumpulan mengecil kepada RM4.36 juta berbanding RM6.20 juta pada S2 FYE2022.

Bagi enam bulan berakhir 28 Februari 2023 (“1H FYE2023”), Kumpulan mencatatkan peningkatan 14.55% dalam hasil kepada RM95.82 juta berbanding RM83.65 juta dalam tempoh yang sama tahun kewangan sebelumnya (“1H FYE2022”). Kerugian kasar Aneka Jaringan untuk 1H FYE2023 mengecil dengan ketara kepada RM0.56 juta berbanding RM6.86 juta pada 1H TK2022 manakala LAT mengecil kepada RM8.98 juta berbanding RM11.61 juta.

Pengarah Urusan Aneka Jaringan, Pang Tse Fui berkata,

“Kami akan terus menambah buku pesanan dan berjaya memperoleh tiga projek baharu bernilai RM46.46 juta pada April, manakala bagi tahun kewangan semasa setakat ini, kami memperoleh sejumlah RM111.55 juta dalam projek baharu. Kami akan terus mencari peluang dalam kedua-dua projek sektor kerajaan dan swasta di Malaysia dan Indonesia yang memenuhi piawaian kami.

Bagi operasi Malaysia, Kumpulan akan mengekalkan kapasiti semasa selepas berjaya meningkatkan tenaga buruh melalui kuota untuk pengambilan 150 pekerja asing yang diberikan pada September 2022. Kami menjangkakan pengumuman kontrak bagi projek MRT Laluan 3 bernilai RM45 bilion sekitar pertengahan tahun tahun ini manakala untuk operasi Indonesia, kami akan terus melabur dan mengembangkan kehadiran pasaran kami di sana dengan meningkatkan kapasiti kami daripada pemerolehan jentera.”

Sehingga 28 Februari 2023, jumlah buku pesanan Aneka Jaringan berjumlah RM103 juta, di mana operasi Malaysia menyumbang RM86 juta, dengan operasi Indonesia menyumbang RM17 juta. Buku tender di Malaysia bernilai RM1.12 bilion manakala buku tender di Indonesia bernilai RM68 juta pada 31 Mac 2023.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

%d bloggers like this: